GenelTörapötik İlişki Nedir? Neden Önemlidir?

Nisan 19, 2022by admin
https://psikologalierenyildiz.com/wp-content/uploads/2022/04/Torapotik-Iliski-Nedir-Neden-Onemlidir.jpg

Törapötik ilişki günlük hayatımızda yaşadığımız ilişki şekillerinden çok farklıdır. Danışan ile terapist arasında gerçekleşen bir süreçtir. Tedavi edici kelime anlamına sahiptir. İlişkinin amacı da tedavi etmek, iyileştirmek, yardımda bulunmaktır.

Danışanın tam olarak kendini anlatabilmesi ve iyileşme sürecine girebilmesi bu ilişkinin nasıl olduğuyla ilgilidir. Bu nedenle çok önemlidir. Güven temeline bağlıdır. Danışanın kendini güvende hissetmesi zaman içinde olur ve sürecin temel taşı haline gelir. Danışanın kendini rahat hissetmesi, özgürce kendini açabilmesi, dinlendiğini, önemsendiğini hissetmesi gereklidir.

Terapist bu bağlamda profesyonel olmalı, belirli etik kurallara sağdık olmalı ve kişisel ön yargılardan uzak yaklaşımlar sergilemeli ve gizlilik ilkesine özen göstermelidir. Törapötik ilişki gündeme geldiği zaman karşımıza birtakım gereklilikler çıkar.

Törapötik İlişki Nedir? Neden Önemlidir?

Terapötik İlişki Gereklilikleri Nelerdir?

Terapötik ilişkinin sağlıklı olabilmesi için uygun bir ortam olmalıdır. Ortamda danışanın dikkatini dağıtacak eşya, ses yada herhangi bir görsel olmamalı, terapi kurallarına uyulmalı, belirli saatler aralığında gerçekleşmeli, terapist empati yapabilmeli, bilgi paylaşımı açık ve net olmalıdır. Böylece Törapötik ilişkilinin çok daha olumlu bir şekilde gelişmesi mümkün hale gelecektir.

Törapötik İlişki Nedir? Neden Önemlidir?

Terapötik İletişim Teknikleri Nelerdir?

Günümüz dünyasında insanların yaşadıkları yoğun duygularla geldikleri terapi sürecine başlaması, devam ettirebilmesi ve süreçten iyileşerek ayrılması için sürecin iletişim şeklinin diğer insanlarla olanlardan çok farklı olması gerekir. Bu nedenle terapist kendi iletişim becerilerini kullanır. Bu iletişim becerileri de iletişim teknikleri olarak değerlendirilir.

Bunlar;

  • Yakından ilgilenme; her danışanın problemi farklı olsa da önceliği insan olarak saygı duyulduğunu hissetmektir. Danışanın kendine olan güveni artar. Güvenli terapi ortamı oluşur.
  • Konuşmaya davet; danışan konuşmaya teşvik edilir. Anahtar kelimelerle konuşmanın devamı sağlanabilir. Açık uçlu sorularla gidilmek istenen yere ulaşılır.
  • İçeriğin yansıtılması; terapistin danışanını doğru anlayıp anlamadığını teyit için yapılan tekniktir.
  • Odaklanma; terapi aşamasında danışanın anlattığı önemli bir konu üzerinde daha çok durulup teşvik edilerek konuya odaklanma.
  • Özetleme; danışanın duygularının ve içeriğin yansıtılması terapinin başı ile sonunun hatırlatılması.
  • Sessizlik; genellikle iyi bir iletişimin belirtisidir. Danışanın duygu ve düşüncelerini toparlaması, farkına varması sürecidir.

Tüm bu bilgiler ışığında törapötik ilişki söz konusu olduğu zaman tedavi edici bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz.

Call Now Button