GenelTerapötik İlişki Nedir?

Nisan 30, 2022by admin
https://psikologalierenyildiz.com/wp-content/uploads/2022/05/Terapotik-Iliski-Nedir.webp

Terapötik ilişki terapi esnasında terapist ve hasta arasında ilişkiyi anlatan en belirleyici unsurdur. Bu ilişki sıradan arkadaş ya da aile ilişkisi gibi sıradan ve daha günlük bir ilişki değildir. Terapötik ilişki profesyonel ve resmi bir ilişkidir. Bu ilişki etik kurallar çerçevesinde yapılan bir ilişkidir. Terapötik ilişkide hasta ve terapist arasında mahremiyet, belirli sınırlar ve etik kurallar yer almaktadır.

Terapötik İlişki

Bu ilişkide asıl önemli olan nokta terapiye ait kurallardır. Terapiler için önemli ve belirli bazı şeyler vardır. Terapinin gününün ve saatinin belirli bir zaman öncesinden belirlenmiş olması gerekmektedir, terapinin belirli ve uygun bir odada yapılması gerekmekte ve görüşmenin yapılacağı odada dikkat dağıtıcı herhangi bir eşyaların bulunmaması ve hastayı rahatsız edecek nesnelerden arındırılması gerekmektedir.

Terapötik İlişki

Terapi oldukça profesyonel bir iştir. Bazı ilkeleri vardır ve terapi ona göre yapılır. Terapist hasta ile terapi süresinde yani terapi işlemi tamamen sonlanıncaya kadar hiçbir şekilde arkadaşlık, dostluk ya herhangi bir ilişki içinde bulunması yasaktır. Terapister aileleri, akrabaları, arkadaşları ya da tanıdıkları kişiler ile terapi yapamamaktadırlar çünkü bu etik kurallara aykırı bir durumdur. Böyle durumlarda ilişki ve terapi zedelenebilmektedir.

Terapötik İlişki İçin İletişim Teknikleri Nelerdir?

  • Yakından İlgilenme: Terapistin hastaya kendine güvenmesini ve saygı çerçevesi içinde terapinin devam edeceği hissini vermesidir.
  • Konuşmaya Açık Davet: Terapi sırasında terapistin hastaya açık uçlu sorular sormasıdır.
  • Asgari Düzeyde Teşvik: Terapistin az danışanının daha fazla konuşması için onu teşvik etmesidir.
  • Odaklanma: Danışanın terapi için en önemli şeylerden bahsettiği bölümdür.
  • Özetleme: baştan sonra olaylar hakkında konuşulan son bölümdür.

Terapötik İlişki

Terapötik İletişim Bileşenleri Nelerdir?

Terapinin amacı danışanın iç dünyasında yaşadığı bazı problemlerin sonuçlanmasını sağlamaktır. Terapide danışana kendisine ve rahatsızlığına uzaktan bir kişi gibi bakabilme becerisini kazanmasına yardımcı olunur. Bu kişilerde empati, saygı, saydamlık gibi bazı düşünme becerileri kazandırılmaya çalışılır. Terapötik ilişki biçiminde mutlaka hemen her aşamada dikkat edilmesi gerekmektedir. Burada empati duygusunun ön planda yer aldığı ve kişiyle etkili bir iletişim kabiliyetinin ortaya çıkmasını teşvik edecek, teknik ve yöntemlerin belirlenmiş olması, beraberinde önemli kazanımları da getirecektir.

Call Now Button