GenelTakıntı Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Haziran 20, 2022by admin
https://psikologalierenyildiz.com/wp-content/uploads/2022/06/Takinti-Hastaligi-Obsesif-Kompulsif-Bozukluk-Belirtileri-Nelerdir.webp

Takıntı hastalığı belirtileri nelerdir? Obsesif hastalık semptomları, obsesif bir hastalığı karakterize eden bir dizi semptomdur. Takıntı hastalıklar çok çeşitli semptomlarla karakterize edilebilir. Ancak takıntı hastalığı olan çoğu insanın sahip olduğu bazı genel semptomlar vardır. Bu noktada Takıntı hastalığı belirtileri aşağıdaki gibidir;

  • El yıkama, sayma ve tekrar tekrar kontrol etme gibi tekrarlayan davranışlar
  • Korktuğunuz şeylerden gerçek bir risk olmamasına rağmen mikrop veya kirden bulaşma korkusu
  • Kendinizden rahatsız olmanıza veya tiksinmenize neden olan şiddet veya seks hakkında müdahaleci düşünceler
  • Gerçek veya önemli olmadıklarını bilseniz bile, belirli şeyler hakkında düşünmeyi bırakamama veya düşüncelerinizi kontrol edememe

Takıntı Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Anksiyete bozukluğunun bir türü olan obsesif-kompulsif bozukluk, engelleyici olabilen bir hastalıktır. OKB, sizi tekrarlayan davranışlar yapmaya yönlendiren mantıksız düşünce ve korkuları (takıntıları) içerir. OKB evde, okulda veya işte çalışmayı zorlaştırabilir. Tedavi olmadan semptomlar genellikle devam eder ve kötüleşir. Ancak profesyonel yardımla OKB’li birçok kişi hayatlarının kontrolünü yeniden kazanabilir.

Takıntı Hastalığı Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Takıntılar, zihninize tekrar tekrar giren istenmeyen ve rahatsız edici düşünceler, görüntüler veya dürtülerdir. Onları görmezden gelmeye ya da bastırmaya çalışırsın, ama onlar gitmezler. El yıkama veya ocağın kapalı olduğundan emin olmak için kontrol etme gibi bir tür zorlama yaparak takıntıyı etkisiz hale getirmeye çalışabilirsiniz. Günümüz itibariyle en yaygın takınlar aşağıdaki gibidir;

  • Zarar verme korkusu
  • Kir veya mikrop korkusu

Takıntı Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Zarar verme korkusu; Kendinize veya başkalarına zarar verme konusunda rahatsız edici düşünceleriniz olabilir. Ayrıca, mobilya üzerindeki keskin kenarlar gibi etrafınızdaki bazı nesnelerin zarar verebileceğine de inanabilirsiniz.

Kir veya mikrop korkusu; Çevrenizdeki her şeyde kir ve mikropların bulaştığını hissettiğiniz için ellerinizi kıpkırmızı olana kadar yıkayabilirsiniz. Veya kontamine olduklarından korktuğunuz için nesnelere dokunmaktan kaçınabilirsiniz.

Takıntı Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Takıntı Hastalığı Nasıl Gelişir?

Takıntı hastalığı belirtileri genellikle, kişinin iradesi dışında zihnine giren, araya giren, anlamsız ve yineleyici düşünceler, dürtüler, dürtüler veya görüntüler olarak tanımlanır. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların onları endişelendiren istenmeyen düşünce ve duygulara sahip olduğu bir akıl hastalığıdır. Takıntılı olan insanlar düşündüklerini kontrol edemezler. Mikroplar, davetsiz misafirlerin evlerine girmesi veya kendilerine veya başkalarına zarar vermesi gibi şeylerden endişe duyabilirler.

Call Now Button