GenelÖzgüven Nedir, Öz-Yeterlilik Neden Önemlidir?

Mayıs 7, 2022by admin
https://psikologalierenyildiz.com/wp-content/uploads/2022/05/Ozguven-Nedir-Oz-yeterlilik-Neden-Onemlidir.jpg

Özgüven nedir? Kişinin kendisinde var olan potansiyelden hareketle, kendisine olan güvenine özgüven denir. Bireyin kendine verdiği değer konusundaki subjektif değerlendirmeye özgüven denir. Genel olarak kişinin kendi becerileri konusundaki değer algısı da özgüvenle paralellik göstermektedir. Öz – yeterlilik de bireyin bir işi yapma konusunda kişinin kendisinde hissettiği kabiliyet derecesi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla özgüven nedir? Dediğimiz zaman karşımıza son derece kavramsal bir olgu çıkar. Esasında genel olarak özgüven ve öz – yeterlilik, kişinin kendisinde olduğuna inandığı güç olarak da tanımlanmaktadır.

Özgüven Nedir

Özgüven nedir? Bireyin kendisinde hissettiği güçten hareketle, yapacağı şeylere dair genel kanısına özgüven denir. Kişinin kendi gücüne dair olumlu yöndeki kabulleri onun öz – yeterlilik seviyesini de olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla özgüvenin varlığı kişinin kendisini çok daha güçlü hissetmesini mümkün kılar. Burada hemen her duyguda olduğu gibi özgüvende de aşırıya kaçmamak gerekmektedir. Çünkü özgüven kişinin çevresindeki olaylara tepkisini, başlarıyla olan iletişimini de doğrudan etkiler. Özgüven algısının kişide sağlıklı bir şekilde gelişiyor olması, sağlam bir ruh halinin karşımıza çıkmasını da mümkün kılar.

Özgüven Nedir

Özgüven Nedir, Ne İşe Yarar?

Özgüven bireyin kendine olan güvenini simgeler. Bireyin kendisini iyi hissetmesi noktasında çözümler ortaya koyar. Bundan dolayı özgüven sahibi olan bireyler olumlu bir şekilde kendilerini gerçekleştirirler. Unutmamak gerekir ki bireyin kendisini iyi hissetmesi noktasında kapsamlı çözümler ortaya koyan özgüven, bireyin hem iş hayatında hem eğitim hayatında hem de günlük hayatında kendini gerçekleştirmesinin yolunu açar. Bundan dolayıdır ki son zamanlarda özgüven eksikliğinin ortaya çıktığı durumlarda bu durumlara çözüm bulmak konusunda karşımıza farklı alternatif seçenekler çıkmamaktadır.

Özgüven Nedir

Özgüven nedir? Esasında özgüven kişinin bir işi başarabilme gücünü kendisinde görerek, o işi yapmaya cesaret etmesidir. Dolayısıyla özgüven bireyin hayalini kurduklarını gerçekleştirmesi yolunda emin adımlarla yürümesini mümkün kılar. Yine kendine güvenen bireyler mutlu olmak noktasında da çözüm odaklıdır. Böylece kendisinde var olan gücün farkına varan bireyler kendilerine başarılı bir rota çizme kabiliyetine sahip olurlar. Bu da hem bireysel anlamda hem de toplumsal bazda başarıları beraberinde getiren bir husus olarak karşımıza çıkar.

Call Now Button