Çalışma AlanlarımKabul ve Kararlılık Terapisi

Temmuz 1, 2022by admin
https://psikologalierenyildiz.com/wp-content/uploads/2022/07/Kabul-ve-Kararlilik-Terapisi.webp

Kabul ve kararlılık terapisi, erken çocukluk deneyimlerinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanan duygusal bozukluklar için bilişsel davranışçı bir terapidir. Bu yaklaşım ilk olarak 1970’lerin sonlarında sorunlu çocuklarla ilk kez kullanan Washington Üniversitesi profesörü ve klinik psikolog Steven C. Hayes tarafından geliştirilmiştir.

Kabul ve Kararlılık Terapisinde danışanlardan kendilerini kötü veya mutsuz hissetmelerine neden olan olay ve durumları tanımlamaları ve ardından duygularını bu deneyimlere karşı normal, doğal tepkiler olarak kabul etmeleri istenmektedir. Aynı zamanda, tekrar şans verilirse benzer durumlarda farklı seçimler yapmaya istekli olup olmayacaklarını incelemeye teşvik edilmektedir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Kabul ve Kararlılık Terapisi Süreci

Kabul ve Kararlılık Terapi modeli ayrıca üç süreci içermektedir. Bunlar kabul, farkındalık ve eylem planlaması olarak sıralanmaktadır. Bu süreçler, danışanların deneyimlerini anlamlandırmalarına ve yaşamda daha iyi bir esenlikle ilerlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kabul ve Taahhüt Terapisinin kronik sıkıntı veya sakatlık yaşayan kişilerin psikolojik sorunlarının nedenlerini belirlemelerine ve azaltmalarına yardımcı olan bir psikoterapi olduğu bilinmektedir. Kabul ve Kararlılık Terapisinin arkasındaki temel fikir, duygusal acı ve ıstırabın, hayatınızda olanları değiştirmeye çalışmak yerine kabul etmeyi öğrenerek hafifletilebileceğidir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Kabul ve taahhüt terapisi danışanların kendileri, dünya ve sorunları hakkında düşünme ve hissetme biçimlerini değiştirmelerine yardımcı olmak için kabul ve farkındalık uygulamalarını kullanan davranışsal bir terapidir. Ayrıca bu terapi, düşüncelerinizi değiştirebilirseniz hayatınızı değiştirebileceğiniz fikrine dayanmaktadır.

Kabul ve Kararlılık Terapisinin Amacı

Kabul ve Kararlılık Terapisindeki amaç, terapi seansları sırasında ortaya çıkabilecek olumsuz duygu veya düşünceler de dahil olmak üzere, hastaların mevcut durumlarını kabul etmelerine yardımcı olmaktır. Bu terapide temel hedef, danışanların kendilerini daha iyi hissetmeleri değil, farkındalık ve kabul becerileri yoluyla sorunlarıyla daha etkili bir şekilde nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleridir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Kabul ve kararlılık terapi modeli Steven C. Hayes ve Robert J. Sternberg tarafından geliştirilen ve danışanların mevcut koşullarını kabul etmelerine, kendilerini daha iyi hissetmelerine ve isterlerse değişmeye karar vermelerine yardımcı olmaya odaklanan bir psikoterapidir. Kabul ve Kararlılık Terapisinin terapötik müdahale modelinde kabulü anahtar bir unsur olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Call Now Button