GenelÇalışma AlanlarımCinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Nedir? 

Mayıs 6, 2022by admin
https://psikologalierenyildiz.com/wp-content/uploads/2022/05/Cinsel-Yonelim-ve-Cinsiyet-Kimligi-Nedir.webp

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedir? Bireydeki cinsel duygunun, istek ve davranışlarının belirli bir cinsiyete doğru yönelmesine denir. Cinsel kimlik ise bireyin kendisini tam olarak hissettiği cinsiyet anlamına gelmektedir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çoğu zaman birbirleriyle karıştırılmaktadır. Bilindiği üzere bireyler dünyaya geldiklerinde bir tek cinsiyet role uygun bir şekilde donanıma sahip olmaktadır. Kimi zaman farklı nedenlere bağlı olarak bireylerde cinsel yönelimlerde birtakım sorunlar da karşımıza çıkmaktadır. Bu tür yönelim farklılıkları hem kişiyi hem de toplumu temelde etkiler. Bundan dolayıdır ki cinsiyet kimliğinin tam olarak yerleşmesi noktasında nitelikli bir ortamın sağlanması gerekmektedir.

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Cinsiyet kimliği, kişinin doğduğu an itibariyle kendisine tanımlanmış olan kimliktir. Erkek ve kadın olmak üzere iki farklı cinsiyet kimliği bireyler dünyaya geldiklerinde onlara tanımlanmaktadır. Kimi zaman birtakım fiziksek farklılıklardan kaynaklı olarak cinsel kimliğin tanımlanamadığı durumlar da vardır. Böyle durumlarda genel olarak fiziki ve psikolojik muayene sonrasında hangi cinsiyet kimliğinin baskın olduğuna karar verilerek, ona göre müdahalelerde bulunmak mümkündür. Bu türden durumlar çok az da olsa yaşanıldığından böyle durumlarda sadece fiziksel açıdan değil, psikolojik açıdan da genel bir değerlendirmenin yapılması şarttır.

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Neden Önemli

Kişi kendini tam olarak hangi cinsiyette hissediyorsa o cinsel kimlik onu tanımlıyor demektir. Doğal olanı bir bireyin doğduğu andan ibaren ona tanımlanan cinsel kimliği benimsemesi ve kendisini o kimliğe uygun bir şekilde tanımlamasıdır. Burada cinsel yönelik devreye girer. Çünkü erkek bir bireyin erkek rol kavramını benimseyerek ona göre bir cinsiyet kimliği geliştirmesi gerekmektedir. Şayet bir erkek doğduğu andan itibaren kendisini bir erkek olarak tanımlıyor ve cinsel tercihlerini de bu yönde yapıyorsa cinsel yönelim konusunda doğal bir yolu tercih etmiş olur.

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Kadınlar da doğdukları an itibariyle kendilerine tanımlanan cinsel kimlik üzerine bir cinsel yönelim tercih ettiklerinde doğal bir şekilde cinsel yaşamı tercih etmiş demektir. Burada hem erkeklerin hem de kadınların kendi cinsel kimliklerini benimsemelerinde mutlaka kritik dönemlere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle cinsel kimlik kavramının ilk olarak yerleşmeye başladığı çocukluk döneminde çocukların kendi rol modellerine uygun bir ortamda büyümesi, cinsel yönelimlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusuna önem vermek, yaşam kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir.

Call Now Button