GenelBirey Merkezli Terapi Nedir?

Haziran 30, 2022by admin
https://psikologalierenyildiz.com/wp-content/uploads/2022/07/Birey-Merkezli-Terapi-Nedir.webp

Birey merkezli terapi nedir? Hümanist psikoloji hareketine katkılarıyla da tanınan Carl Rogers tarafından geliştirilen bir psikoterapi şekline birey merkezli terapi denir. Terapi, insanların kendi duygu ve ihtiyaçlarının daha fazla farkına varmalarına ve bu ihtiyaçları karşılamanın kişisel değerleriyle tutarlı yollarını bulmalarına yardımcı olmaya odaklanmaktadır.

Kişi merkezli yaklaşım, Rogers’ın Freudculuk ve davranışçılık gibi geleneksel terapötik yöntemlerin insanlıktan çıkarıcı yönleri olarak gördüklerine bir tepki olarak geliştirilmiştir. Bu yaklaşımların, insanların şimdiki zamanda daha tatmin edici hayatlar yaşamalarına yardımcı olmaktan ziyade geçmişi yorumlamaya çok fazla odaklandığına inanıyordu.

Birey Merkezli Terapi Nedir?

Kişi merkezli terapi, danışanları duygu ve inançlarını keşfetmeye teşvik ederken, aynı zamanda hayattan ne istediklerine ve bunu nasıl başarabileceklerine odaklanmaktadır. Zamanla bu süreç onların kendilerine daha fazla güvenmelerine ve başkalarına karşı daha açık olmalarına yol açmaktadır. Bu kapsamda birey merkezli terapinin son derece hassas bir süreci beraberinde getirdiği bilinmektedir.

Birey Merkezli Terapi Nasıl Uygulanır?

Kişi merkezli terapi, danışanın benzersiz deneyimine vurgu yapan ve bireylerin kişisel sorunlarını bir terapistle keşfedebilecekleri açık, destekleyici bir ortamı teşvik eden bir yaklaşımdır. Kişi merkezli terapinin amacı, kişiyi değiştirmek değil, yaşamlarını iyileştirebilmeleri için kendi duygu ve davranışlarına ilişkin içgörü kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Birey Merkezli Terapi Nedir?

Terapist ve danışan arasındaki terapötik ilişki, kişi merkezli terapinin merkezinde kabul edilmektedir. Bu ilişki sıcak, kabul edici, yargılayıcı ve baskıcı olmamalıdır. Danışanlar, terapistin yargılarından korkmadan konuları özgürce tartışmakta özgür olmalıdır. Terapist, doğrudan müşteri tarafından istenmedikçe tavsiye vermekten de kaçınmalıdır.

Birey Merkezli Terapinin Özellikleri

Kişi merkezli terapi, terapiye aktif, yönlendirici olmayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda danışan, kendi hayatının uzmanı olarak görülmektedir. Birey merkezli terapist, müşterilerin duygu ve düşüncelerini keşfetmelerine yardımcı olmak için açık uçlu sorular, yansımalar ve onaylamalar kullanılmaktadır. Birey merkezli terapi hizmetinde terapist ve danışan arasındaki ilişki, danışanın kendini iyi hissetme ve kendini anlama duygusuna ulaşmasına yardım etmede çok önemli kabul edilmektedir.

Birey Merkezli Terapi Nedir?

Birey merkezli terapi, danışanın düşüncelerine, duygularına ve davranışlarına vurgu yapan, psikoterapiye hümanist bir yaklaşımdır. Bu tarz terapide geçmişten ziyade bugüne odaklanan ve insanların kendini kabul ve kendini gerçekleştirmesini teşvik ederek kendi potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yönlendirici olmayan bir terapi şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Call Now Button